Priser

I undermenuen kan du se de aktuelle priser for de forskellige ydelser der kan købes i SAO. Prisen er pr. måned, medmindre andet er angivet. SAO gør opmærksom på, at priserne på klubbens tilmeldings- og betalingssite sao.klub-modul.dk er de til enhver tid gældende priser. Ligeledes gøres der opmærksomt på, at ind- og udmeldelsesregler med videre kan ses under "Klubben", herunder "Ind- og udmeldelse"

På Finstrupgaard tilbydes der opstaldning, privat- og elevskoleundervisning.

Alle, der ønsker at benytte sig af SAOs faciliteter og services på nogen måde, er forpligtiget til at være medlem af klubben.

Pris for medlemskontingent pr. halvår:

Junior (u. 18): 200 kr.
Senior (+ 18): 325 kr.


Medlemskontingent betales første gang når melder sig ind, og herefter d. 1. maj og 1. november.

Betalingsbetingelser


Fra 1 oktober 2017 pålægges hver faktura et gebyr på 35 kr. Ønsker man at undgå faktureringsgebyr kan betalingen overgå til klubmodul og automatisk betaling via betalingskort.

Indgår betalingen ikke til tiden pålægges der et rykkergebyr på 100 kr. 30 dage fra faktureringsdato, hvor man også får en varsel om, at man mister sin plads på undervisningsholdet, hvis ikke betalingen indgår.
Betales regningen fortsat ikke pålægge der et rykkergebyr på 200 kr. efter 60 dage fra faktureringsdato. Betales beløbet ikke inden næstkommende 1. i måneden, kan man ikke deltage, og mister automatisk sin plads på holdet. Dette gælder alle hold, både spring-, dressur- og elevhold.