Sportsrideklubben Aalborg

Velkommen til Sportsrideklubben Aalborg på Finstrupgaard. Klubben er over 100 år gammel og dermed en af de ældste rideklubber i Danmark.

Klubben har til huse på Finstrupgaard, som er ejet af Aalborg Kommune, der tillige ejer stuehuset og hal B. Hal A og hal C samt gæstestalden ejes af Sportsrideklubben Aalborg. Det er Sportsrideklubben Aalborg der er ansvarlig for drift af stalde og alle ridesportslige aktiviteter.

På matriklen er der foruden rideskoledrift også ridefysioterapi samt pensionærer, der har opstaldet deres heste. I elevskolen undervises der på flere niveauer, og der kan indgå ponygames og andre aktiviteter.

Du skal være opmærksom på, at når du færdes på samt udøver din sport på Sportsrideklubben Aalborg, så er det din egen fritidsulykkeforsikring, som du er dækket af.

Der afholdes stævner fra elevskoleniveau og til internationale stævner som en af de eneste rideklubber under Dansk Ride Forbund.

Sportsrideklubben Aalborg er en rideklub under Dansk Ride Forbund og deltager årligt på repræsentantskabsmødet samt distriktsrådsmøder i distrikt 14.

Al færdsel og ridning på ridecentret er på eget ansvar.
Der henstilles til hensynsfuld færdsel og parkering.
Der henstilles til at hunde holdes i snor.
Der henstilles til hensynsfuld færden i ridehallerne, på banerne og i stalden.