< Tilbage

Nyhedsbrev fra formanden14-02-2019 - 08:35

Læs i dette nyhedsbrev om: Status på seneste anlægsprojekter, flot smil til Chris, elevskolen og nye partsaftaler samt en meget personlig beretning fra formanden. 

Nyhedsbrev februar den 13. 2019

 

 

Så er det tid til et sidste nyhedsbrev før generalforsamling onsdag den 27. februar 2019 kl. 19:30.

 

Hvad er der sket siden sidst? Vores sidste anlægsprojekt, den nye bund, har lige har fået en make-over og nu fremstår den fuldstændig perfekt og top trimmet, godt arbejde fra RIDEBANE.DK. Der bliver skiftet lys i alle stalde nu, så der er nye armaturer og LED lys, så hvert et fnug kan ses i pelsen. Også alle de andre små forbedringer, som man næsten ikke ligger mærke til, for Gaspar har hele tiden gang i nye ting, og du når ikke at udtale ”noget er i stykker” før det er fikset.

 

Nyt, flot smil
Chris har haft lidt fraværs dage, det var en hård omgang, men kig godt på ham og se, at han er blevet en ny mand. Pernille Asmussen har lavet en make-over i munden på Chris, og det er blevet et helt fantastisk flot tandsæt, som hun har lavet ganske gratis. Det må næsten være årets største sponsorat.

 

Elevskolen og Annebergvej

Der er også sket nogle forandringer på Annebergvej. I kølvandet på at der var lidt udskiftninger af undervisere og det, at Xenia trådte tilbage som underviser for at færdiggøre sit studie som sygeplejerske, har medført, at Nikolai varetager fortsat den driftsmæssige styring, sammen med næstformand Karina Mortensen, der vil indkalde til klubmøde i marts måned. Da vi rigtig gerne vil have beriderelever ind og undervise i elevskolen, er det fortsat med i de fremtidige planer. Eleverne har dog eksamener i den kommende tid, og det skal de selvfølgelig prioritere.

 

Ny løsning for partsryttere på Annebergvej

Hvorfor ændre noget man i mange år har gjort, og følt fungeret godt? Det har vi gjort, da vi blev gjort opmærksomme på i FU, at forældrene til partsrytterne var utrygge ved, at børnene var behjælpelige med i weekenden med at lukke elevheste ud, vaske vandkopper og give halm og wrap. Flere af forældrene var ikke hestekyndige, og følte sig ikke i stand til at involvere sig i denne proces. Derfor udformede vi nye partskontrakter, da der faktisk ikke forelå nogle, samt konkretiserede helt, hvad det indebar at være partshaver på Annebergvej.

 

Samtidig er det også ved nærmere eftertanke blevet klart for FU, der jo er ansvarlig for den driftsmæssige del på Annebergvej, at det ansvar kan vi ikke have på vores skuldre. Hvis der sker noget med et barn, hvor der ikke er voksne til stede, kan vi ikke, uanset forsikringer, leve med det. Og da partsrytterne også red deres hest uden opsyn, deler vi helt klart forældrenes bekymring om, at dette ikke er holdbart og ansvarligt. Alle partsryttere er tilbudt fortsat at ride på de hold, de plejer, og ydermere er der lavet elevhold om lørdagen.

 

Der er ikke økonomisk basis for at fuldtidsansætte personale til at bemande alle dage samt holde Elevskolen under opsyn fra morgen til aften, så derfor har vi lavet åbnings- og lukketider.

 

Personlige betragtninger fra formanden

Jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om, hvad det har betydet for mig at være formand for Sportsrideklubben Aalborg. Siden april 2016, hvor jeg som næstformand blev konstitueret formand, og dernæst valgt formand i en meget turbulent tid.

 

Året 2017 gik med genopretning på mange fronter. Dels den økonomiske, men i høj grad også den sociale front. Den økonomiske del var meget kaotisk, men takket være Per Boe, der med vanligt overblik og dygtighed fik struktureret tingene. Per fik langsomt - men sikkert - ført skibet gennem høj sø, og vi gik mod lysere tider og kunne sætte en steg over ubetalt gæld ved årsskiftet.

 

Den sociale del var mindst lige så kompliceret. Sikkert fordi det var vanskeligt at forstå for mange pensionærer, hvad der foregik og var foregået, så derfor stod man lidt i vadestedet. Men det år bød på så uendeligt mange arrangementer, der skulle få klingende mønt i kassen, og jeg tror godt jeg kan sige, der blev brugt så mange frivillige hjælpere, at folk næsten mistede pusten - jeg gjorde.

 

Til generalforsamlingen 2018 kunne vi berette om, at vi nu havde visioner om flere projekter, der skulle gennemføreres i 2018, men alt det vil jeg gemme til min beretning til generalforsamlingen d. 27. februar.

 

Det har haft stor betydning for mig, at år 2018 var et fredeligere år, hvor vi nu også kunne tillade os at tænke i forbedringer. Det er alt andet lige sjovere at arbejde for noget, som vi ligesom kan se vi får noget for her og nu. Arbejdstimerne har sådan set ikke været færre - blot sjovere. Der er kommet en positiv stemning, sådan oplever jeg det, og der er kommet rigtig mange nye pensionærer på Finstrupgaard. Det glæder jeg mig meget over.

 

Det kræver sin kvinde, måske sin mand at være formand, syntes jeg. Uden en bestyrelse, der trækker i samme retning, og har forstand på hver deres områder, går det simpelt ikke. Det er det allervigtigste, at der står nogle med kompetencer, der ligger langt fra dine egne. Der er nogen, der kan det, der er væsentligt, for en klub der skal holde sig oven vande i dag: At sportsudvalget kan lave stævner, at elevudvalgene kan holde arrangementer i elevskolen, at udviklingen udgår fra flere fronter.

 

 Der er virkelig mange ting at sætte sig ind i, hvis det skal gøres ordentlig, og det skal det jo! For mig har det ingenlunde været venstrehåndsarbejde, og egentlig først nu kan jeg sige, jeg hviler i det. Sikkert er der mange ting jeg forsømmer, men det må man også lære at leve med, og det er en proces. Fordi det er ikke mit lønnede job, det er ikke min familie (med undtagelser), selv om de ikke kan undgå at blive involverede, fordi det er en stor faktor i dit liv. Så kan man sige, hvor meget skal sådan en post fylde? Alle dagligdagens små ting på rideskolen bliver nemt til store, hvis de ikke løses, og jeg kan ikke lide uløste opgaver- så derfor meget!

 

Samarbejde med berider, elever, staldpersonale, forretningsudvalg, øvrige udvalg, arrangementer, møder, bank, kommune, medlemmer osv. Jeg har haft en kæmpe fordel i at have min daglige gang på stedet. Jeg hører, snakker (meget) og kan derfor tage ting med i den øvrige del af bestyrelsen.

 

 Det har været meget lærerigt, og i bagklogskabens klare lys noget jeg glad for at have været en del af, men også glad for jeg ikke havde en krystalkugle før jeg begyndte.

 

Det er formandens helt klare privilegie at kunne skrive sådan et brev, der gennemsyrer min holdning og tilgang til hvervet. Så med dette vil jeg sige tusinde tak for tilliden i de forgangne år og velmødt til generalforsamlingen 2019.

 

Mange hilsner
Lone Hecter, formand for Sportsrideklubben Aalborg

< Tilbage