< Tilbage

Nyhedsbrev fra formanden september 202113-09-2021 - 11:24

Nyt for formanden og bestyrelsen om blandt andet opstaldningskontrakter og rabat hos Flügger. 

Kære medlemmer

 

Her på falderebet vil jeg bare lige minde om den forestående generalforsamling:

  • Onsdag den 15. september kl. 19.30 i cafeteriaet på Finstrupgaard.

Vedrørende elevskolen

Så vil jeg også sige til dem, der har deres gang i elevskolen, at deres fremtidige kontaktperson er Jacqueline Dupont på tlf. 29400944 i telefontiden. Tirsdag fra kl. 16.00 -18.00 og mail: finstrup@sao.dk som ligeledes besvares denne dag.

 

Et godt tilbud til medlemmerne

Vi har fået et godt tilbud fra FLÜGGER ANDELEN, hvilket betyder, at man kan få 20% på maling blot ved at oplyse kode FA6422456 også, hvis man handler i webshoppen. Læs mere om Flügger Andelen her. 

 

Revidering af opstaldningskontrakten

Da vi havde hænderne fulde med at overskue konsekvenserne af corona, ombygning og i øvrigt alle de andre forhold, der er on going og på en eller anden måde påvirker økonomien, var vi bare helt på bagkant med at melde forandringer ud til opstalderne, som var nødvendige. Det var meget beklageligt, så nu må vi være på forkant, og derfor har bestyrelsen imidlertid revideret opstaldningskontrakten.

 

Ændringer, som træder i kraft fra 1. november 2021
Den væsentligste forandring er at fremover, at må vi indse, det ikke er rentabelt med betalingsfri udlukning i juli mdr. Grunden er helt enkelt, at vi har afløser på, når Chris holder ferie, og det koster at få nogen til at gå de ca. 30.000 skridt om dagen.

 

Yderligere er der fjernet en passus vedr. ormekur og om udtagelse vedr. konsum, som jo er op til ejeren selv at være oplyst om. Der står også, at man ikke kan opbevare hø/wrap på Finstrupgaard, hvilket man kan, men kun på af den daglige leder anviste pladser.

 

Vi vil bede alle opstaldere printe den vedhæftede kontrakt ud, udfylde den og aflevere den i postkassen i gårdspladsen inden den 1. nov. 2021.

 

På selvsamme bestyrelsesmøde vedtog vi, at vi i år grundet de få stævner der er afholdt, ikke vil indsamle point og uddele pokaler for 2020, men vente til generalforsamlingen februar 2022. Hvis der nu sidder nogen og føler, de bliver forbigået her, så kan denne beslutning ændres ved henvendelse.

 

Det var vist den korte version af et nyhedsbrev, som også bliver det sidste for mit vedkommende. Jeg har været stolt af at være formand for en af landets største rideklubber, det har overvejende været givende, men også en opgave. Derfor glæder jeg mig nu til, at være frivillig på en anden og mere uforpligtende måde.

 

Vi ses til vores dressur stævne den kommende weekend, enten som hjælper, udøver eller tilskuer - alle er velkomne.

 

Mange hilsener  

Lone Hecter, formand

 

< Tilbage