< Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 05-09-2021 - 08:38

Indkaldelse til generalforsamling for SAO’s medlemmer.

Onsdag den 15.09.2021 kl. 19.30 i cafeteriaet.

Dagsorden

Velkomst v/formanden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

6. Valg til formandsposten - Lone Hecter modtager ikke genvalg.

    Valg af sekretær- Louise Østgaard Larsen modtager genvalg.

7. Valg til øvrige udvalg: Aktivitetsudvalg – vacant

    Valg til sportsudvalg- Kirsten Aagaard Gregersen modtager genvalg.

8. Valg af statsautoriseret revisorfirma

    Herunder valg af intern revision.

9. Eventuelt.

 

Vel mødt.

 

Bestyrelsen

< Tilbage