< Tilbage

Bestyrelsen for Sportsrideklubben Aalborg indkalder til generalforsamling i Februar 18-01-2018 - 20:26

Opdateret: Onsdag d. 28. februar 2018 kl 19.00  afholdes der generalforsamling.

Som suppelemt til den faste dagsorden, meddeles det at sekretær og kassér er på valg, samt formand for elevudvalget.

 

Generalforsamlingen er for klubbens medlemmer, og ønsker du at deltage, er det vigtigt at få tjekket om medlemskabet er bragt i orden, da det er en forudsætning for at stemme.
 
Er der emner til dagsorden eller opstillere bedes disse være indmeldt inden 1. februar til Lone Hecter: loko@stofanet.dk
 
Sidste års uddelte pokaler bedes indleveret til kontoret. Kontoret er åben onsdage. Kommer du udenfor kontorets åbningstid, kan pokalerne afleveres i handicapafdelingen.
 
For at vi kan udlevere pokaler for 2017, bedes alle der vil i betragtning indrapportere deres point fra DRF GO senest 2 uger før generalforsamlingen d 14 februar til Karina Mellergaard Mortensen
 

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6. Valg af formand for og medlemmer af de øvrige udvalg.

7. Valg af statsautoriseret revisionsfirma.
8. Eventuelt.

< Tilbage