< Tilbage

Formandens nyhedsbrev oktober 201706-11-2017 - 21:42

AF formand Lone Hecter

 

Kære Medlemmer i skrivende stund har vi lige afholdt stævne i weekenden med pony spring og bane træning, og en travl tid venter forude med flere arrangementer.

 

Sommerferien

Sommeren tiden kom vi igennem, med kraftigt tryk på likviditeten pga. ferie i elevskolen, handicapafdelingen, samt øvrige aktiviteter. Sådan er der hvert år, og da driftsudgifterne det være sig husleje, lønninger, foder osv. er status quo, ja så må der jo igangsættes andre tiltag. I år blev blev der givet wrap til alle heste og tilbudt foldordning, således man rent faktisk også kunne holde heste fri, hvis man skulle på ferie fra den danske sommer. Det skulle vise sig, at det var en god løsning, der fungerede godt også i forhold til administration.

 

Yderligere kom der en hel delegation fra Norge, der fyldte godt op i stalden, og disse bidrog til der kom indtægter fra undervisning og opstaldning mv. De passede deres heste selv, og i den tid de var her, havde øvrige pensionærer også mulighed for at kunne ride undervisning i sommerferien. Samtidig var det kun et par stykker, der var ude i sommerperioden.

Økonomisk følger vi således fortsat planen, og afvikler på gælden efter indgåede aftaler.

 

Efterår fyldt med aktiviteter

Så kom vi igen efter skolernes sommerferie, og små arrangementer med DSP begyndte at melde sig. Der blev redet distrikstmesterskab i dressur, hvor holdet blev placeret som nr. 3. Hele holdet blev sponseret med Jakker og underlag fra Thrane Erhvervsrengøring en flot gestus, da selv samme er en stor sponsor af rengøring i klubben.

Ligeledes red springrytterne distriktsmesterskab og blev placeret som nr. 2.

4 seje pony piger drog til DM for hold i Frederikshavn, man må sige de kommer vidt omkring de unge damer.

 

Personalesituation

Ulrik tog til Vallensbæk før sommerferien, så nu har vi en anden konstellation på medarbejderfronten.  Nikolai, Rebecca, Ida og Carina klarer ridningen og Rebeca har overtaget elevskolen.

Der blev afholdt elevstævne, og absolut intet var overladt til tilfældighederne. Rebecca har, med vanligt overblik og systematisk tilgang til tingene, fuldstændigt styr på slagets gang.

Vi har nogle meget arbejdssomme medarbejdere, som løser mange opgaver, hvor der er mange heste igennem systemet hver dag, men det kører ved fælles hjælp. Ida skulle lige brække en finger, men ingen piv her, hun fortsatte ufortrødent hvor hun slap.

 

Kenny er nu fast på Finstrupgaard, og det kan mærkes. Der bliver virkelig lavet meget med få midler, hvilketer et udtryk for en kreativ tankegang, med blik for omkostningsfokus.

Chris har også fået et fast greb om tingene. Han er glad og positiv og har et godt tag på hestene. Chris hjælper alle så godt han kan, og det er virkelig dejligt, at møde ham i stalden. Yderligere giver han det danske sprog et forsøg, dog er det mest bandeord der hænge ved, men man skal jo starte et sted. Familien Asmussen har taget Chris meget under deres vinger, hvilket er af stor betydning, når man skal bo og arbejde langt fra sit hjemland.

 

Annebergvej

Der er også sket lidt på Annebergvej. Efter Kenny udelukkende er på Finstrupgaard, overtog Cecilie tjansen på Annebergvej. Det ser virkelig godt ud derinde, og når nu Cecilie ikke vil ud og arbejde indenfor sit fag endnu, så er vi bare stjerneheldige, at have hende på Annebergvej. Xenia og Cecilie har just afholdt ridelejr her i efterårsferien for elevrytterne Det er et arbejde der kræver en kæmpe indsats i forhold til planlægning, og dernæst er de på 24-7 når lejeren løber af stablen. De er et par ildsjæle de to.

 

Bestyrelsen

Helle Madsen har valgt, at udtræde af bestyrelsen efter ca. ½ år på sponsorposten. Som menigt medlem fortsætter hun, som altid med at hjælpe til diverse arrangementer pt. som tovholder på hjælperlisterne til Jysk mesterskab i springning, som er lige rundt om hjørnet nærmere bestemt den 10. – 12. november.

 

Peter Asmussen har sagt ja til at træde ind på posten. Han blev for få mdr. siden tilknyttet ADE gruppen for netop, at arbejde med sponsorer sammen med Bente Thagaard i forbindelse med ADE stævnet.

 

Lidt om Peter; han er gift med Pernille og både hun og deres datter Marie har deres daglige gang i stalden. Det har Peter også for dem der af og til er på FB, vil man kunne læse om Peters meritter som ny rytter! Det er min oplevelse, at når Peter kaster sig ind i noget, gør han det med fuld skrald. Han har gang i diverse instanser mhp. at rejse penge til forbedring af bundforhold i alle haller, men ikke nok med det. Han har i løbet af meget kort tid skaffet mindst 18 skilte, samt andre fondsansøgninger er undervejs. Hvilket engagement; der er en fornøjelse.

Samtidig er det også vigtigt, at få sagt; der er brug for al den hjælp vi kan få til salg af skilte, så kender du nogen der kunne være interesseret i at reklamere for sin virksomhed, så modtages al hjælp meget gerne.

 

Cafeteria

Der også sket noget på Cafeteria fronten. Jane Jørgensen og Bente Pedersen har taget teten med, at løse cafeteriadriften på egne hænder. De er tovholdere på opgaven med at drifte cafeteriaet, i forhold til indkøb, hvad skal der sælges og alle de opgaver der skal planlægges til de arrangementer der er i klubben. MEN, det kræver en indsats nu på hjælper fronten. Det er godt nok 2 seje quinder der arbejder på opgaven, men for at det skal lykkes kræver det engagement fra os andre. En af de ting der er vigtige i en klub er noget der kan samle folk, hvilket cafeteriaet kan, når det kører.

Der er mange arrangementer i løbet af et år. Senest har der været 2 DSP arrangementer, og flere ting følger, så der er brug for al mulig opbakning. Ingen tvivl om, der også vil kunne findes en god indtjening her, hvis vi selv kan magte opgaven til de store stævner. Der har ikke tidlige været stor opbakning til denne opgave, men nu giver vi det en skalle igen, og foreløbig tak for jeres indsats.

 

Nye investeringer

Hønsehuset er taget i brug som opsadlingsplads for ryttere der kommer udefra. Inde i gæstestalden er der etableret et vandspiltov, noget som man længe havde ønsket sig.  Der er også kommet knust asfalt på fra hal B og over til hal A, samt ny belysning inde i hal B. Der arbejdes hele tiden med små som store forbedringer, så rammerne bliver så gode som muligt. Der kommer også skilte op på vejen der gør trafikanterne opmærksomme på, at der færdes heste og ryttere. På vores eget område, skal vi selv huske at slippe gassen. Der er stadig biler, der kører ind med fuld skrald over gårdspladsen.

 

Slutteligt vil jeg sige, det er ganske umuligt, at nævne alle de frivillige der hver dag gør noget særligt for klubben. Men i forbindelse med de forestående stævner vil jeg lige benytte lejligheden til på klubbens vegne, at sige tak til alle dem der ligger kræfter i så tingene sker. Vi har alle forskellige baggrunde, kommer med forskellige intentioner, og det er sådan hverdagen er. Nogen har klubben som en arbejdsplads, nogen kommer fordi deres børn går her, nogen fordi de rider selv, og andre fordi de hjælper til.  Med alle de forskellige interesser er fidusen, at vi må samle alle som et hold og skabe et fælleskab, og derigennem styrke klubånden. Det kommer ikke af sig selv, men fra dig selv.  Smøg ærmerne op – sluk for mobilen for en stund, der er kun dig, mig og alle de andre til at få tingene til at ske. Lad os klø på, vi har masser af muligheder i den kommende tid.

 

 

PS. Og husk mød op til julefrokosten den 17.november.

< Tilbage