< Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17-03-2022 - 16:13

Indkaldelse til generalforsamling for SAO’s medlemmer.

Onsdag den 30.03.2022 kl. 19.30 i cafeteriaet.

Dagsorden.

 

Velkomst v/formanden

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 6. Valg af næstformand - Karina Mortensen modtager genvalg     
  Valg af Kasserer - Per Boe Larsen modtager genvalg.
 7. Valg til øvrige udvalg:
  Aktivitetsudvalg - Marie Louise Nielsen modtager genvalg
  Sportsudvalg - Kirsten Aagaard Gregersen modtager genvalg. 
  Sponsorudvalg - Henrik Nørmølle modtager genvalg 
 8. Valg af statsautoriseret revisorfirma
  Herunder valg af intern revision.
 9. Eventuelt.

 

Vel mødt.

Bestyrelsen

< Tilbage