SAOs administrationsregler

INDMELDELSE, OPSIGELSE OG REFUNDERING

Indmeldelser skal ske via klubbens administrative betalingssite www.sao.klub-modul.dk
Opsigelse skal ske rettidigt i forhold til gældende opsigelsesfrister for de enkelte services, og skal sendes skriftligt til administrationen på mail
Der laves ingen undtagelser i forhold til opsigelsesvarslingen pga. hestens eller egen sygdom eller anden årsag til fravær. Herunder gælder det også, at der ikke refunderes

Medlemskontingent
1. ALLE brugere af SAOs faciliteter SKAL være aktivt medlem af SAO.
2. Der betales fuld pris for halvårligt medlemskab ved indmeldelse, uanset indmeldelsestidspunkt, samt kontingent d. 1/5 og 1/11.
3. Der er en måneds opsigelse inden d. 20. i en måned på medlemskontingent. Det betyder, at når du siger op inden d. fx. 20. maj, så betaler du også for juni måned.

Opstaldning
1. Nyankomne opstaldere betaler fra ankomstdagen og måneden ud.
2. Der er en måneds opsigelse til d. 20. i en måned på opstaldning.
3. Spåner, wrap og foldordning betales månedsvis.
4. Der er løbende opsigelse frem til d. 20. i en måned på spåner, wrap og foldordning.
5. Juli er betalingsfri måned, såfremt hesten ikke er opstaldet i denne periode og der er givet besked rettidig i forhold til hvad der varsles fra klubbens side. Opstaldning kan også tilkøbes ugevis i juli. Opstaldere bør være opmærksomme på, at opsiges opstaldning til d. 20. juni, betales der fuld opstaldning for august. Man kan således ikke opsige sin opstaldning til bortfald i juli grundet betalingsfri måned i juli.
6. ER hesten opstaldet i Juli måned er julimåned med full service, dvs der lukkes på fold.
7. Der betales månedsvis forud for opstaldning.

Undervisning
1. Der betales månedsvis forud for undervisning, uanset indmeldelsestidspunktet på måneden.
2. Der er en måneds opsigelse frem til d. 20. i en måned.
3. Elevskolerne holder lukket i alle skoleferier og på helligdage. Timer tabt pga. ferie og helligdage refunderes ikke. Dog er juli betalingsfri.
4. Undervisning følger rytteren, og timer kan ikke sælges eller på anden måde videregives til andre ryttere.

Refundering
1. Timer tabt pga. eget fravær, uanset årsag, refunderes ikke.
2. For timer, som aflyses af klubben, f. eks pga. arrangementer i klubben, der forhindrer elevundervisningen, refunderes timens værdi, som er en fjerdedel af den månedlige betaling.