<

Indkaldelse til ordinær generalforsamling10-02-2023 - 20:46

Indkaldelse til generalforsamling for SAO's medlemmer.
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30 i cafeteriet.

Dagsorden

Velkomst v/formanden


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag. ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand: Jette Pedersen modtager genvalg
    Valg af sekretær: Louise Østgaard modtager genvalg
7. Valg til øvrige udvalg
    Aktivitetsudvalg: Marie Louise Nielsen modtager genvalg 
    Sportsudvalg: Kirsten Aagaard Gregersen modtager genvalg
    Sponsorudvalg: Henrik Nørmølle modtager ikke valg
8. Valg af revisionsfirma.   
    Valg af intern revisor  
9. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen


 

<